Kwaliteit in dagbesteding

Zorg voor Elkaar werkt met mensen die een verstandelijke of lichamelijke beperking hebben. Daarom steken we meer dan gemiddelde tijd in hun begeleiding. Ervaren werkmeesters/begeleiders staan klaar om hen te ondersteunen. Onze werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het repareren van computers en het opknappen van meubels en allerhande werkzaamheden in onze kringloopwinkel. eventueel installeren van reparaties aan onze fietsen en de verkoop hiervan 2ehands en nieuw.  Op regelmatige basis gaan we op pad om oude computers en meubels op te halen. Wij verzorgen voor Gemeente, instanties en particulieren uitruimingen. Bij toerbeurt gaan er enkele collega’s mee.

De vaardigheden om dit te kunnen worden goed getraind, Met het accent op wat je kan en niet op wat je niet kan!

Ook de sociale vaardigheden krijgen meer dan voldoende aandacht. O.a. hoe ga je met klanten/opdrachtgevers om? Kan je leren om met andere mensen samen te werken? Durf je te vragen als je iets niet kan? En alle zaken die te maken hebben met de persoonlijke ontwikkeling.

In de eigen werkplaats doen onze mensen de technische vaardigheden op. Ook bereiden we de mensen zo veel als mogelijk voor op zelfstandig werken. Niet alleen op de kwaliteit van het werk, we trainen met name de sociale vaardigheden maar letten ook nadrukkelijk op het welzijn van de medewerkers. Op het werk is er altijd toezicht. Veiligheid is gewaarborgd: Werkbegeleiders beschikken over alle relevante diploma’s en certificaten, zoals BHV, EHBO, reanimatie en dergelijke.

Hoe is de samenwerking geregeld?

Met ouders/verzorgers, begeleiders en andere betrokkenen is regelmatig overleg. Zijn er problemen in de samenwerking, dan nemen we direct contact op.